Rike barn sparer minst

sparerDet er barna som har foreldre med en samlet inntekt under 500.000 kroner som er flinkest til å spare.

I en undersøkelse gjennomført av Ipsos MMI for Nordea oppgir 82 prosent av foreldrene at barna deres sparer selv. Det er barn av foreldre med samlet inntekt under 500.000 kroner som er flinkest til å spare. Av disse foreldrene sier 9 av 10 at de snakker med barna om sparing.

Forbrukerøkonom Elin Reitan mener at det er fort at sparing blir nedprioritert i takt med et økende velstandsnivå. – Jeg mener det er viktig å holde igjen og vise måtehold, selv om man har råd til å la være. Når barna en gang skal klare seg selv, er det en fordel at de har lært å utsette sine behov. Familier med lavere inntekt må gjøre dette fordi de har en strammere ramme for hva de kan tillate seg. Da kommer sparingen mer naturlig, mener Reitan.

– Utfordrende

Kun ett av tre barn bruker fortsatt sparegrisen, ifølge undersøkelsen. Halvparten av alle barn mellom 7 og 15 år har knust sparegrisen til fordel for sparing i banken. – Sparegrisen er en utdøende rase, sier forbrukerøkonom Elin Reitan.
– Det er en vemodig tanke at sparegrisen er på vei ut av våre liv, men vi må bare innse at den kontantløse hverdagen også er noe barna våre må forholde seg til, sier hun. At flere barn sparer på bankkonto byr på utfordringer for foreldre, mener forbrukerøkonomen.
– Når sparegrisen forsvinner, forsvinner også det visuelle med sparingen. Det blir derfor en større utfordring for foreldre å motivere barna til å spare det de får i lommepenger eller til bursdagen. Barna får ikke lenger kjenne på den økende vekten av sparegrisen etter hvert som de sparer og foreldre må derfor synliggjøre at kontoen vokser på en annen måte, sier Reitan.

Hun understreker at hun er positivt overrasket over at så mange barn sparer. – Vi lever i en tid der sparing lett kan havne i bakgrunnen. Sammenlignet med tidligere generasjon har vi ikke samme behovet for å spare fordi det er mange som har råd til å kjøpe det barna ønsker seg med én gang, sier Reitan.

Tips til foreldre:

Snakk med barna om sparing så tidlig som mulig og innfør spareordninger så fort de får håndtere egne penger.
Synliggjør pengene barna sparer på kontoen ved å tegne det de sparer til. La dem fargelegge en større del av tegningen etterhvert som beløpet på kontoen vokser.
Ønsker barna seg dyre ting som det tar lang tid å spare til; innfør skyggesparing. For eksempel: for hver krone barnet sparer, så sparer du en krone.

Nordea har rundt 11 millioner kunder, rundt 1.400 salgskontorer og er blant de ti største fullservice bankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsinki og København.

Elin Reitan
Forbrukerøkonom
elin.reitan@nordea.no
+47 97 96 74 06

Unni Strømstad
Chief Press Officer
unni.stromstad@nordea.no
+47 97 75 34 53