Utdanning for grønn vekst – ny utgave av «Green Growth the Nordic Way».

Green Growth the Nordic WayI denne utgaven av «Green Growth the Nordic Way» kan du lese om en rekke prosjekter Nordisk ministerråd har initiert eller støttet for å sikre et sterkere fokus på klima- og bærekraftspørsmål i skolesystemet.

“The Great Nordic Climate Challenge” skal styrke bevisstheten om klimaspørsmål blant elever i ungdomsskolen og videregående skole på en morsom og leken måte. Samtidig får de verktøy til å kontrollere og endre sine egne aktiviteter i en mer klimavennlig retning.

Voksenutdanning og universitetsundervisning står i sentrum for to andre prosjekter, det ene en oppfølging av FN-konferansen Rio+20 om bærekraftig utvikling, det andre en del av de nordiske statsministrenes initiativ for grønn vekst som også utgjør grunnlaget for dette magasinet.

Endelig sikter utdanningsprosjektet Biophilia mot å inkorporere undervisningsmateriell basert på et album av sangeren Björk, i undervisningen i nordiske skoler for å stimulere elevenes nysgjerrighet og interesse for naturvitenskap.

Sett under ett er disse fire prosjektene i tråd med en nordisk tradisjon for å oppmuntre til et åpent og lekent utdanningssystem med plass til uavhengig tenkning og proaktive initiativer.

Les den nye utgaven av «Green Growth the Nordic Way»: www.nordicway.org

Følg oss på facebook eller finn mer bakgrunnsinformasjon på www.norden.org/greengrowth eller www.norden.org/bioeconomy

Kontakter
Michael Funch
E-post mifu@norden.org

,