“Omkamp på Stortinget – Folk for Syria” aksjon lørdag

OsloLørdag kl 13 vil tusenvis av engasjerte Oslo-folk samles på Eidsvolls plass utenfor Stortinget for å kreve en omkamp på Stortinget om Syriavedtaket om 8.000 kvoteflyktninger. I lys av den flyktningekatastrofen vi nå står overfor mener initiativtakerne at vi må ta i mot langt flere. Aksjonen finner sted samme dag som “European Day for Refugees” og en rekke liknende aksjoner vil finne sted rundt omkring i Europa på denne dagen.

Fire år etter krigens utbrudd i Syria stiger fortsatt antallet flyktninger og den forverrede situasjonen medfører at planen om å bosette 8 000 flyktninger i Norge er utilstrekkelig. Så langt i år har nærmere 500 000 flyktninger kommet over Middelhavet til Europa, og de trenger vår hjelp. Stilt overfor den største humanitære katastrofen siden andre verdenskrig, og i mangel av en regjering og storting som gjør nok for å bidra til krisen, har en rekke nordmenn åpnet sine hjem og ønsket flyktningene velkommen på eget initiativ. Folk både kan og vil hjelpe!

Hedda Bryn Langemyr, leder av Norges Fredsråd, uttaler at “Norge er kjent for sitt humanitære arbeid og fredsengasjement. Det er både upassende, uforståelig og utilstrekkelig at Norge kun skal ta imot 8.000 syriske kvoteflyktninger i løpet av de neste tre årene. Dette må ikke bli en kamp om hvorvidt vi skal prioritere støtte til nærområdene, asylsøkere, kvoteflyktninger eller kommunale bosetningsplasser. Vi trenger langsiktige tiltak på flere fronter samtidig og vi trenger det nå!”

For mer informasjon om demonstrasjonen, se facebook-gruppen “Omkamp på Stortinget – Folk for Syria”, eventen “Markering utenfor Stortinget-Folk for Syria” samt emneknaggene #OmkampforSyria #folkforsyria #europeanrefugeesday.

Appeller ved

  • Olaf Thommessen
  • Hedda Bryn Langemyr, Norges Fredsråd
  • John Peder Egenæs, generalsekretær Amnesty International Norge
  • Sara El-Hasan, Sentralt ungdomsråd

Tilsluttede organisasjoner:
Bestemødre for fred, Amnesty International i Norge, Norges Fredslag, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet, Skeiv Verden, Antirasistisk Senter, Foreningen av tolvte januar, Nettverk for dyrs frihet, Freethem Norge, Partiet Rødt, Den norske syriakomite, Feministisk Initiativ, Changemaker, Rød Ungdom, NTL UNG, KIA Ung, (Kristent Interkulturelt Arbeid), Attac Norge, Kvekerhjelpen, KrFU, Norges Kristelige Studentforbund, Grønn Ungdom, IOGT i Norge, Islams lære og metode (ILM), PRESS-Redd Barna Ungdom, KFUK-KFUM

Kontakt:
Olaf Thommessen, (0047) 97548585 / othommessen@yahoo.com
Hedda Langemyr, Norges Fredsråd, (0047) 95274822 / hedda@norgesfredsrad.no

,