Espen Høiby og OSM Aviation inngår internasjonal avtale med transportarbeiderne

OSM AviationDet norskbaserte selskapet OSM Aviation, som ledes av den tidligere SAS-piloten Espen Høiby, har inngått en samarbeidsavtale med den internasjonale transportarbeiderføderasjonen (ITF). Avtalen anerkjenner de ansattes rett til å organisere seg og legger til rette for representasjon og kollektiv forhandlingsrett for å heve standarder og arbeidsforhold. Dette sikrer profesjonelle og ryddige arbeidsforhold i internasjonal luftfart.

Vi er en nykommer i internasjonal luftfart, men vi er allerede verdensledende på vårt felt. Vi har nå ansatt 2.700 piloter og kabinmedarbeidere, og vi er opptatt av å tilby langsiktige og trygge arbeidsplasser for våre ansatte. Avtalen med ITF skal bidra til dette, og den bygger oppunder de avtalene vi allerede har med en rekke fagforeninger i de landene der vi er representert, sier Espen Høiby, administrerende direktør i OSM Aviation.

Avtalen mellom OSM Aviation og ITF skal bidra til et best mulig samarbeid mellom fagforeningene og selskapet. Avtalen anerkjenner retten til å organisere seg og retten til kollektive forhandlinger, og den er basert på de lover og regler som gjelder for arbeidslivet i de respektive land. Dette sikrer de ansatte konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår. Organiseringen vil skje i de land der OSM Aviation har sine baser.

OSM Aviation rekrutterer, ansetter, trener og administrerer flypersonell. Foreløpig har selskapet virksomhet i 14 land, og i flere av disse er det allerede inngått avtaler med fagforeningene. Det norske flyselskapet Norwegian er selskapets klart største kunde, men i tillegg har OSM Aviation oppdrag for åtte andre internasjonale flyselskaper. Samarbeidsavtalen vil gjennomgående bli implementert i OSM-nettverket.

ITF representerer over fem millioner medlemmer organisert gjennom 680 fagforeninger i 150 land.

Vi har fulgt utviklingen i internasjonal luftfart med spenning og bekymring. Vi har registrert at nye aktører er kommet på banen med modeller som utfordrer de ansattes rettigheter, som aggressivt leder an et kappløp som går i feil retning. I praksis betyr det en uregulert bransje hvor standarden for arbeidstakere er fallende. OSM Aviation har en forretningsmodell som er seriøs og ansvarlig, og som bygger på faste ansettelser og ordnede lønns- og arbeidsvilkår. Det er et godt utgangspunkt, og jeg er glad for at vi nå har fått på plass en avtale der vi skal samarbeide med selskapet for å ta vare på de ansattes rettigheter og vilkår, sier Stephen Cotton, generalsekretær i ITF.

https://osmaviation.com/

, ,