Unngå båtulykkene

Årlig dør et 30-talls mennesker i ulykker med fritidsbåt i Norge, og mange ulykker kunne vært unngått. Dette bør...